Condicions legals

CONDICIONS LEGALS

L’ompliment de dades personals no és obligatòria. L’usuari que faciliti les seves dades personals és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, quedant La Falç®exonerat de qualsevol responsabilitat al respecte.

Les dades que subministri l’usuari seran incloses en els nostres fitxers automatitzats de caràcter personal i tractades conforme a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades Personals. L’usuari autoritza el tractament automatitzat dels mateixos i aquests seran tractades de forma confidencial i no seran cedides a tercers aliens a La Falç®.

L’usuari podrà exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1.999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, dirigint-se a La Falç®amb domicili social en c/Folch i Torras, 5 Vinyols i els Arcs, Tarragona.

Informació general

Per donar compliment amb l’establert en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web:

    • Titular: La Falç®, 46770978H – Carles Garcia Mediña
    • Direcció: c/Folch i Torras, 5 Vinyols i els Arcs, Tarragona
    • Web:www.socsegador.cat

Ús de la pàgina web, serveis i continguts  

Aquest Website ha sigut creat per La Falç® , amb caràcter informatiu y para uso personal. 

El fet d’accedir a aquest website implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions:

L’accés a aquest website és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

L’accés a aquesta pàgina web atribueix a qui ho realitzi la condició de “usuari”. Pel sol fet d’utilitzar aquesta pàgina web, l’usuari accepta plenament els termes i condicions aquí establerts i es compromet a fer-ho de conformitat amb la llei i respectant les altres instruccions d’ús contingudes en aquesta pàgina web, així com les Condicions Generals.

L’usuari declara sota la seva responsabilitat ser major d’edat i tenir capacitat legal per operar a la pàgina web. Es compromet a ser el responsable de tot el que faci en aquest lloc. Declara igualment que tota la informació que facilita és vertadera i exacta, sense limitacions, reserves o falsedats. L’ús excessiu o abusiu d’aquesta pàgina web pot tenir com a conseqüència que se li denegui l’accés als serveis continguts en la mateixa. Es prohibeix:

La seva reproducció, distribució o modificació, llevat que es compti amb l’autorització dels seus legítims titulars o resulti legalment permès.

    1. Qualsevol vulneració dels derets de La Falç® o dels seus legítims titulars sobre els mateixos.
    1. La seva utilització per tot tipus de fines comercials o publicitaris, diferents dels  estrictament permesos.

Modificació Unilateral

La Falç®, sempre que ho consideri oportú, podrà modificar unilateralment i sense previ avís l’estructura i disseny de la pàgina web, així com modificar o eliminar, els seus serveis, continguts i condicions d’accés i / o utilització.

Duració 

La durada de la prestació del servei del Web i dels serveis és de caràcter indefinit.

Sense perjudici de l’anterior, La Falç® es reserva el dret a interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del Web o de qualsevol dels serveis que l’integren.

Propietat intel·lectual  

Tots els continguts del website són propietat del La Falç® i estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual, quedant prohibida la seva reproducció de forma total o parcial, còpia o distribució del contingut del web, sense el consentiment exprés de La Falç®

Aquesta web utilitza cookies. Pots veure aquí la política de cookies. Si continuar navegant estàs acceptant.    Veure
Privacidad